NhạcNhạc và Lời: Thảo Trang
Trình bày: Tốp Ca
 

 
buoc chan vao doi thao trang