Nhạc


Nhạc và lời: Thảo Trang
Trình bày: Hồ Hoàng Thương