Nhạc

Kính tặng Thầy Cô, các bạn thân yêu món quà cuối năm.
Kính cầu chúc Thầy Cô, các bạn năm mới an bình, hoan lạc.
Yên-Kha / Hồng-Vân-Thanh

Nhạc: Yên Kha
Lời: phổ thơ Vũ Đình Liên
Hòa âm & phối khí: Yên Kha