Nhạc

Nhạc: Nguyễn Thế Đạt
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình bày: Quốc Dũng


  
Sớm Đông Hà Nội