Nhạc

Nhạc: Nguyễn Thế Đạt
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình bày: Minh Quang


  
Sa Kê Và Tôi