Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

LTS. Anh Thế Tuyên học ở Cường Đễ hai năm Đệ Thất và Đệ Lục (1970-1971) xong vào học ở Kỹ Thuật. Hiện anh sống và làm việc ở Qui Nhơn. Anh là hội viên Hội Nhạc Sĩ Việt Nam.

Nhạc và lời: Thế Tuyên
Trình bày: Thùy Dương
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất