Nhạc

Nhạc: Thế Tuyên
Lời: thơ Nguyễn Anh Hộ 
Trình bày: Mỹ Phụng Gởi Biển Lời Ru