Nhạc

Nhạc và lời: Trần Kim Quy
Hòa âm: Trần Kim Quy
Trình bày: TBA  {play}http://cuongde.org/songs/album/01NhacSi/0thers/TranKimQuy_QuiNhon/TranKimQuy_QuangTrung-_AnhHungCa.mp3{/play}