Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Nhạc

Tìm chiều trong chiếc lá rơi
Tìm bình yên giữa trùng khơi sóng cồn

Hai câu này có lẽ là mặt bài nhạc.


Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất