Nhạc

Có những lúc nhạc không lời diễn tả tâm trạng nhiều hơn nhạc có lời ...