Nhạc

Bao nhiêu người bạn thì đủ một đời ? Dăm ba nhĩ ? Mỗi đứa một phương trời để nhớ mong ...