Nhạc

Có hôm nào mình phổ thơ bài Mai Sau, một người bạn rất "bị" ám ảnh bởi bài hát, anh chàng nhờ mình phổ một bài thơ khác (của Trâm Hương), mình chẳng có suy nghĩ gì về cái chết, nhưng lấy làm tò mò đến sự khác nhau của người ta đối với chuyện mai sau này, bài Mai Sau mình có cảm giác rất bình yên, bài Nếu Một Mai mình có cảm giác của một suy nghĩ thắc mắc "dù là yên lòng ra đi, nhưng vẫn cứ muốn hỏi" :-)