Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Nhạc

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang
Trình bày: Mây Lan
Guitar: Công DũngLTS. Chị Mây Lan học trung học ở Trinh Vương và Cường Để ( niên khóa 73-74). Bài này chị Mây Lan trình bày trong dịp 100 Ngày Giỗ Nhạc Sĩ Du Ca Nguyễn Đức Quang vào ngày 17.7.2011 tại San Jose .
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất