Nhạc

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang
Trình bày: Mây Lan
Guitar: Công DũngLTS. Chị Mây Lan học trung học ở Trinh Vương và Cường Để ( niên khóa 73-74). Bài này chị Mây Lan trình bày trong dịp 100 Ngày Giỗ Nhạc Sĩ Du Ca Nguyễn Đức Quang vào ngày 17.7.2011 tại San Jose .