Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Gửi đến quí anh chị ca khúc "Máu Chảy Ruột Mềm" của nhạc sĩ Nhật Ngân để chia xẻ những tang thương mất mát vì lũ lụt của người dân quê nhà, đặc biệt vùng Bình Định chúng ta. Cảm tạ vì vẫn còn rất nhiều những tấm lòng vàng.

Mây Lan

Nhạc và lời: Nhật Ngân
Trình bày: Hợp ca 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất