Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Mới năm nào
Em đánh vần chưa thông
Bắt anh chỉ đi chỉ lại
Giận anh cốc lên óc em mấy lần.
Em buồn ngồi khóc
Anh ngâm giễu câu thơ
Ai về chợ huyện Thanh Vân
Hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa?
Mà hè năm nay
Em là cô giáo
Ngồi thảo luận bốn ngàn năm
Bốn mươi năm đấu tranh kháng chiến
Giành chính quyền, giành độc lập về ta.
Xưa em làm học trò
Lười anh phát ghét
Nay em làm cô giáo
Siêng không thể ngờ
Xưa anh chép chỉ mấy chữ i tờ
Mà lúc nào em cũng giả vờ bệnh hoạn
Nay dù dưới cơn nắng hạ
Ngày hai buổi không bê
Dưới mái hiên nóng bức
Vẫn không hề lãng quên.
Tay luôn luôn viết vội
Ót anh thương lúc lắc hoài
Nét chữ thương thương, mấy chữ hơi nhòa
(Đôi lòng bàn tay mồ hôi đẫm ướt)
Em viết thật nhiều để rõ Việt Nam
Vì thuở sinh ra đến ngày em lớn
Sự thật bao giờ có dạy em đâu!
Hôm nay em đi học về
Hỏi anh thêm lịch sử
Anh mỉm cười ngâm nho nhỏ câu thơ
Ai về chợ huyện Thanh Vân
Hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa?

Nguyễn Thanh Châu
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất