Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Cô Trang và thầy Nguyễn Tấn Giảng
Cô Trang và thầy Trần Đình Trắc (ông nhà, nguyên là giáo sư trường La San Quy Nhơn, trường Sư phạm Quy Nhơn)

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất