Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Đây là video cho ba của tôi, ông Nguyễn Mộng Giác. Con thương ba nhiều lắm.
Nguyễn Thụy Vũ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất