Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
Đào Kế Nho
Đào Kế Nho
-
-
-
-
-
-
-
-
Article
Thăm Thầy ngày đầu xuân(2)
Thăm thầy ngày đầu xuân
Thầy Mai Văn Hòa chúc Tết
Thầy Trương Minh Sinh chúc Tết
Thầy Võ Hồng Phong chúc Tết
Thầy Phùng Văn Viễn chúc Tết
Thầy Lê Nhữ Tri chúc Tết
Thầy Trần Công Lễ chúc Tết (họp mặt 68-75)
Thầy Võ Hồng Phong chúc Tết (họp mặt 68-75)
Lời chúc của con cháu thầy Minh và cô Ngọc Anh
Thầy Minh ngỏ lời cám ơn người bạn đời nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới
Lê Đình Giáo hát tặng thầy Minh và cô Ngọc Anh nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới
Đào Quốc Khánh hát tặng thầy Minh và cô Ngọc Anh nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới
Mừng ngày cưới vàng của Thầy Cô
Thầy Nguyễn Đình Xuân chúc Tết

Đăng Nhập / Đăng Xuất