Anh vào từ miền Trung
Quê em miền sông Hậu
Qua bến bắc Cần Thơ
Hỏi đường về Phụng Hiệp
Gặp em
Sáng tinh mơ
Trên đường ra chợ
Áo trắng bà ba
Thấp thoáng rặng trâm bầu...

Thầy Nguyễn Đăng Liên

Trích từ Thầy Cô Chúng Tôi