Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Hoạ bài thơ Bùn Và Bụi
Tặng hai nhà thơ Bà Rịa, Xuyên Mộc

Ba mươi năm ẩn dật chốn nầy
Nhẫn nhục cuộc đời lắm chua cay
Giã từ phấn bảng về cầm cuốc
Nhắm mắt làm lơ đời đổi thay

Ba mươi năm cuốc giỡ đất nầy
Nhìn đám côn trùng chấp cánh bay
Bụi bùn là miếng cơm manh áo
Đến chết không ra khỏi đất nầy!

Ba mươi năm tắm nước sông Ray
Bùn còn dày áo, mắt còn cay
Lời thơ muốn nhả, đành phải nuốt
Sáng bụi, chiều bùn thơ mới hay!

KD
August 1, 2010

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất