Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Năm ngoái mẹ dặn con:
"Về thăm mẹ thường hơn
Kẻo trong hai năm nữa
Mẹ biết mẹ không còn"

Nét mặt mẹ vui tươi
Vừa nói mẹ vừa cười
Không tin lời trăn trối
Lòng con vẫn bồi hồi

Về thăm mẹ Sài Gòn
Mẹ luôn nói nhớ con
Trách con đi biền biệt
Mẹ trông chờ héo hon

Mới đó mẹ không còn
Đến lượt con héo hon
Mẹ ra đi biền biệt
Nhớ mẹ con mõi mòn

Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, chiều 27 tháng 8 năm 2010




Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất