Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Tặng Bạch Yến, các con và các cháu

Lên núi nghe chuông ngân
An lạc trong tâm thần
Nhìn mây giăng đầu núi
Lòng chợt thấy lâng lângLên núi nghe chuông ngân
Ngỡ lạc xa hồng trần
Mến cảnh chùa tĩnh mịch
Đời bỗng nhẹ bước chân

Lên núi nghe chuông ngân
Đời tỉnh mơ bao lần
Nổi chìm trong huyễn mộng
Sao lắm lúc bâng khuângLên núi nghe chuông ngân
Bờ giác xa hay gần
Đường tu xa thăm thẳm
Bao giờ ngộ chữ Không?

Không Đạt
Byodo-In Temple, Hawaii, 11-2010
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất