Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

ThơVĩnh biệt anh, trưởng Võ Văn Long!
Trên vầng mây trắng trưởng thong dong
Trưởng nhớ bay về quê Bình Định
Thăm lại Qui Nhơn đất địa linh

Con đường Hướng Đạo, trưởng đi xong
Một đời phục vụ dải non sông
Một đời chăm lo cho đàn trẻ
Tuổi gần chín mươi mới thong dong

Hình anh gợi nhớ cụ Baden Powell
Với bao kỷ niệm của thuở nào
Qui Nhơn, Bình Định, đoàn Hướng Đạo
Cuộc sống thanh niên đầy tự hào

Hồng thủy xô ta ra biển khơi
Ly hương trưởng vẫn cố giúp đời
Rèn luyện trang thanh niên khôn lớn
Thành danh, hiển đạt nơi xứ người

Vĩnh biệt anh, trưởng Võ Văn Long
Người anh Hướng Đạo đất Qui Nhơn
Vũ trụ mênh mông, một kiếp mới
Thi thố tài năng Hướng Đạo Sinh

TNTT
Cựu Tráng Sinh Hướng Đạo, Đạo Bình Định

Orlando, Florida, ngày 22 tháng 10 năm 2014
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất