Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Tối mai đèn tắt
Em vào chơi trăng
Kìa con đom đóm
Nhấp nháy ngoài sân
Tối mai đèn tắt
Anh vào chơi trăng
Kìa con đom đóm
Nhấp nháy ngoài sân
Hai con đom đóm
Ta thành một đôi
Một đôi đom đóm
Bay đi bay về
Lở mai anh tắt
Em thành đơn cô
Một con đom đóm
Nhấp nháy ngoài sân
Một con đom đóm
Bay lên trên trời ...
Lở mai em tắt
Anh thành sô lô
Một con đom đóm
Nhấp nháy ngoài sân
Một con đom đóm
Bay lên trên trời ...
(thân tặng vợ chồng Lộc-Kim Tiến và những cặp đôi thủy chung ở hải ngoại- rất vui lòng được các bạn phổ nhạc Tempo đề nghị: Allegro appassionato /Allegro moderato)
Tối mai đèn tắt
Em vào chơi trăng 
Kìa con đom đóm
Nhấp nháy ngoài sân
Tối mai đèn tắt
Anh vào chơi trăng 
Kìa con đom đóm
Nhấp nháy ngoài sân
Hai con đom đóm
Ta thành một đôi
Một đôi đom đóm
Bay đi bay vềLỡ mai anh tắt
Em thành đơn côi
Một con đom đóm
Nhấp nháy ngoài sân
Một con đom đóm
Bay lên trên trời ...
Lỡ mai em tắt
Anh thành solo
Một con đom đóm
Nhấp nháy ngoài sân
Một con đom đóm
Bay lên trên trời ...

(thân tặng vợ chồng Lộc & Kim Tiến
và những cặp đôi thủy chung ở hải ngoại -
Rất vui lòng được các bạn phổ nhạc.
Tempo đề nghị: Allegro appassionato /Allegro moderato)

Xuân Phong
2010 
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất