Thơ

Tôi đại diện cho tôi
Xin báo cáo:
Tôi yêu em mãi mãi
Yêu đi yêu lại
Dù đôi khi có yêu người khác

Thật sự Yêu có đáng gì đâu
Chẳng qua cho nhau nhiều u sầu
Hãy chia bớt cho người khác gánh
Nhẹ cho em khổ đau

Thật ra Yêu là chuyện nhỏ
Tôi yêu em là chuyện lớn hơn
Mai khi chết ai yêu tôi cũng bỏ
Chỉ có em còn chiếm giữ linh hồn

Đôi khi yêu ai khác
Rồi cũng chán
Mới biết yêu chẳng giá trị gì
Yêu không thật chỉ có em mới thật
Nói hết lòng, em có hiểu không?

Tôi đại diện cho tôi:
Xin tuyên bố:
Em đầu tiên và cuối cùng tôi yêu
Còn khoảng giữa chẳng qua là trớ trêu.

Ngu Yên
(Houston - TX)

Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010