Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Nhuộm Tình

Nắng hồng nhuộm má, nhuộm môi
Lá xanh nhuộm tóc, mây trời nhuộm mơ
Một mai mô i má nhạt mờ
Anh đem nắng ấm nhuộm pha màu tình.

Yêu Em

Yêu em từ thuở mặn mà
Yêu em từ thuở Hằng Nga giáng trần
Yêu em từ thuở phiêu bồng
Yêu em từ thuở phong trần trắng tay.

Nguyễn Ngọc An
Los Angeles

Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2011
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất