Thơ

lá nằm
hứng
giọt nắng, phai
cây nằm, nhánh đợi, em, vai bửng hồng
chiều nằm bung lá
vỡ
trôi
cuối thu
màu đắng
chỗ tôi quạnh ngày
 
Nguyễn Tư Phương
Giữa L&C - VHNT 2001