Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

Ba mươi năm luân lạc,
Hạc vàng biết về đâu?
Trong mịt mùng gió cát,
Còn trơ một mái lầu .

27.11.2009
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất