Thơ

Đêm vui tôi đón em về,
Trăng soi ngõ hạnh, bóng kề bên song,
Đàn ai rải xuống mênh mông,
Nửa khuya nhã nhạc, thư phòng riêng tôi,
Rót mừng em một chén thôi,
Uống đi cho mắt, cho môi hoang đường,
Cho quên ngày tháng nhiễu nhương,
Để vui, đi tiếp con đường đã đi .

04.12.2009
Huỳnh Minh Lệ