Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Bây giờ tôi mới hỏi tôi,
Chim bay ngàn dặm, sao ngồi nhớ nhau.
Bây giờ tôi mới hỏi mây,
Mây trôi vô định, có ngày nào vui,
Bây giờ tôi mới hỏi người,
Sao người để lại ngậm ngùi cho tôi,
Bây giờ tôi mới hỏi đời,
Đời bao phiên chợ, tan rồi phiên trưa,
Bây giờ tôi mới hỏi mưa,
Hỏi năm, năm hết, hỏi mùa, mùa qua,
Hỏi người hạnh ngộ cùng ta,
Phải chăng tiền kiếp đã là của nhau ?

07.12.2009
Huỳnh Minh Lệ


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất