Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Một đời đâu dễ chọn,
Làm sao mơ vĩnh hằng ?
Ngày mẹ sinh xuân - nắng,
Mà bây giờ tuyết - băng .

30.12.2009
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất