Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Đời anh còn gì nữa ?
Như quyển lịch cuối năm .
Đã vơi theo ngày tháng,
Lại sâu thêm vết hằn .

Đời em còn gì nữa ?
Như tóc nhuộm. Mỗi ngày
Lại bạc thêm sợi mới,
Sao giấu nổi tàn phai ?

Đời ta còn gì nữa ?
Sông, đã sắp cạn dòng,
Dù ngày lần, tháng lữa,
Thì vẫn là hư không.

03.01.2010
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất