Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

Về nghe tiếng sóng biển xưa,
Tiếng con tu hú buổi trưa ngày nào,
Về nghe tiếng gió xôn xao,
Cuối mùa tháng chạp hanh hao nắng vàng,
Về, đi một buổi lang thang,
Qua con phố cũ bàng hoàng như mơ,
Về đây đốt nén hương xưa,
Cắm trên phần mộ mấy mùa cỏ khâu.

17.01.2010
Huỳnh Minh Lệ
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất