Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Con chim,
Vườn tôi rất hiền.
Líu lo,
Má lúm đồng tiền một bên,
Một mai,
Có thể nào quên ?
Líu lo,
Má lúm một bên, đồng tiền.
Yêu em,
Yêu cả Tháng Giêng,
Và yêu,
Những nụ tân niên em cầm.

Huỳnh Minh Lệ


  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất