Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Gởi em một chỗ tôi nằm,
Thân in nệm vắng, gối buồn đêm sâu,
Em xa, một nửa địa cầu,
Làm sao em biết mối sầu tôi mang.

Huỳnh Minh Lệ
   
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất