Thơ

Nhắm mắt lại thấy ngày qua bớt khổ,
Đón em về, ta tay bắt, mặt mừng.
Nhắm mắt lại thấy ta chưa hoen ố,
Dìu em đi, với đôi mắt sáng trưng!

Nhắm mắt lại thấy mơ hơn là thực,
Ta chưa già và em cũng như xưa.
Nhắm mắt lại thấy vai không đau nhức,
Nợ áo cơm, gánh nặng vẫn như chưa.

Nhắm mắt lại thấy đời không oan trái,
Người yêu nhau phải được sống bên nhau.
Nhắm mắt lại thấy ta thời trẻ dại,
Yêu em rồi chẳng cần biết xưa sau.

Nhắm mắt lại thấy đời chưa khốn khó,
Ta yêu người và người cũng yêu ta.
Nhắm mắt lại thấy em là lá đỏ,
Rừng thu phong còn mãi bóng trăng tà.

Huỳnh Minh Lệ