Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

thứ bảy dài ra,
thị trấn cuối tuần,
anh buồn muốn khóc.

chủ nhật dài ra,
thị trấn cuối tuần,
đêm dài vô tận.

cuối tuần dài ra,
có con dơi,
đâm đầu vào bóng tối.

Huỳnh Minh Lệ
    
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất