Thơ

thứ bảy dài ra,
thị trấn cuối tuần,
anh buồn muốn khóc.

chủ nhật dài ra,
thị trấn cuối tuần,
đêm dài vô tận.

cuối tuần dài ra,
có con dơi,
đâm đầu vào bóng tối.

Huỳnh Minh Lệ