Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Đêm bây giờ,
buồn hơn tiếng khóc.
Con dơi mù cô độc,
treo mãi trên cành.
Chẳng muốn bay.

Đêm bây giờ,
buồn hơn bóng tối.
Con dơi mù hấp hối,
chết ở cuối vườn.
Chẳng ai hay.

Tôi gọi tên tôi,
Trong bóng tối.

Huỳnh Minh Lệ

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất