Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Đi đâu phố chợ lòng vòng,
Hết lên lại xuống, chẳng xong. Trở về.
Đi đâu phố chợ nhiêu khê,
Vào nam ra bắc, lộn về. Trắng tay.

Huỳnh Minh Lệ

   

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất