Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

      Anh cầm chén ngọc trong tay,
      Dặn lòng khéo vỡ khi ngày tháng qua.
      Nâng niu đêm của ngọc ngà,
      Làm sao cất giữ bỡi xa muôn trùng.
     
      Anh cầm chén ngọc rưng rưng,
     Trong lòng lo sợ nửa chừng vỡ đôi.
      Ngày xưa đã muộn mất rồi,
      Thì nay gắng giữ cuối đời có nhau.
    
      Huỳnh Minh Lệ  
     
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất