Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Bao giờ phố chợ thong dong,
Em và tôi bước song song, bên đời.
Bao giờ em chỉ có tôi,
Bao giờ ? Vô vọng. Em ơi, bao giờ ?

Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất