Thơ

Bao giờ phố chợ thong dong,
Em và tôi bước song song, bên đời.
Bao giờ em chỉ có tôi,
Bao giờ ? Vô vọng. Em ơi, bao giờ ?

Huỳnh Minh Lệ