Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Thà như đỉnh núi cô đơn,
 Ngàn năm đứng đó thả hồn cho mây.
 Thà như một cánh chim bay,
 Bay vào vô tận không quay trở về.
  Thà như hạt bụi sông mê,
 Nhớ quên chi nữa trôi về hư vô.
 Thà như một chiếc lá khô,
 Rơi trong thinh lặng cơ hồ như không.
 Thà như..., thà chẳng chờ mong,
 Thà như vết cắt trong lòng em ơi.

 Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất