Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

 Em tặng gì cho anh,
 Khi môi đang chờ đợi,
 Khi đêm vừa sang canh,
 Mai, ta còn ngày mới ?

  Em tặng gì cho anh,
 Khi mùa đang cây trái,
 Khi hoa đang trên cành,
 Khi xuân không trở lại ?

 Em tặng gì cho anh,
 Thời gian không nhiều nữa,
 Đâu còn là ngày xanh,
 Mà hẹn lần, hẹn lửa ?

 Ta tặng gì cho nhau,
 Trong tháng ngày còn lại,
 Làm sao biết ngày sau,
 Ta còn nhau mãi mãi ?

 Huỳnh Minh Lệ
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất