Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Anh về tìm lại góc rào,
Ngày mẹ chuyển dạ, cha đào chôn nhau.
Anh về tìm lại tao nôi,
Ngày xưa dỗ giấc, mẹ ngồi ầu ơ.
Đâu rồi ? Vườn cũ xác xơ,
Từ đường hoang lạnh, bạc phơ mẹ ngồi.

Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất