Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Về, dựng lại ngôi nhà,
Trên đất nền hương hỏa,
Thắp nén hương cho cha,
Quì, cúi đầu lạy tạ.

Về, ra ngoài gò đống,
Tìm mộ bia rêu phong,
Xem ai còn, ai mất,
Ai thác không nấm mồ.

Về, nhen lại bếp hồng,
Nấu nồi cơm lúa mới,
Vun một bát cho đầy,
Dâng lên người đã khuất.

Về, lội xuống dòng sông,
Rửa tâm hồn cho sạch,
Trong lòng còn gì không ?
Rồi ngồi yên tĩnh lặng.

Huỳnh Minh Lệ
   
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất