Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Xa bên kia, một góc trời,
Có tia nắng mới, có lời của xuân,
Có tình hạt cỏ nảy mầm,
Có xanh của biếc, có ngần của trong.
Thẳm sâu của một tấm lòng,
Có bao la biển, có mông mênh trời.

Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất