Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Hồ, xanh như ước vọng,
Nôn nao mùa phục sinh.
Tình anh nghìn con sóng,
Sau lưng một bóng hình.

Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất